پروژه اجرایی پنجره upvc در مرزداران

پروژه ساختمانی جناب آقای مهندس شیروانی. واقع در بلوار مرزداران/ خیابان اطاعتی جنوبی.
طراحی، تولید و اجرا پنجره دو جداره  از شرکت طراحی مهندسی پنجره آریو