پنجره دو جداره در محلاتی 2

پروژه پنجره دو جداره در بزرگراه محلاتی

پروژه جناب آقای مهندس حاتمی واقع در بزرگراه محلاتی.
اجرا شده پنجره دو جداره با پروفیل و یراق آلات تُرک.
طراحی، تولید و اجرا از شرکت طراحی مهندسی پنجره آریو

 

پنجره دو جداره در محلاتی 2

پنجره دو جداره در محلاتی ۲