پروژه پنجره دو جداره در نارمک

طراحی، تولید و اجرای پروژه درب و پنجره دو جداره مهندس آزاد با پروفیل های یک رو لمینیت واقع در نارمک. اجرا شده توسط شرکت طراحی مهندسی پنجره آریو.