پروژه اجرایی پنجره دو جداره در ستارخان

پروژه ساختمانی مهندس بشیری.
واقع در ستارخان، خیابان سازمان آب شرقی.
اجرا شده پنجره دو جداره  با پروفیل ترک و شیشه دودی.
طراحی، تولید و اجرا از شرکت طراحی مهندسی پنجره آریو.